Bezpečnost a clo

Zaručené bezpečné transakce

 
https://oneselling1.iai-shop.com/data/include/cms/Karolinka/team.png

Plebis.eu zaručuje 100% bezpečné transakce!  

Všechny transakce jsou pojištěné, to znamená, že vždy obdržíte zboží nebo peníze zpět. Transakce na stránce Plebis.eu jsou na 100% bezpečné. 

Balíky, které jsou odesílány z Číny, mohou být průběžně monitorovány v systému České pošty a v mezinárodním systému pro sledování zásilek. 

Vrácení zboží během 14 dní

Pokud Vámi objednané zboží v e-shopu  Plebis.eu nesplňuje Vaše očekávání, můžete jej vrátit během 14 dnů od data obdržení balíku. Podmínkou je převzetí balíku!

 

Celní náležitosti

 

Zákazník je přímým dovozcem zboží a během přebírání zboží  je povinen  zaplatit případné celní poplatky, v závislosti na Celním řádu, který přijímá balík nebo/a také DPH ve výši 21% ceny objednávaného zboží. 

V případě, kdy se kupující rozhodne využít práva na vrácení zboží během 14 dnů, může žádat vrácení zaplaceného cla prostřednictvím speciální žádosti, kterou kupující zašle Řediteli příslušného Celního úřadu, podle zvláštních předpisů. 

Placení celních poplatků
Kupující nemusí vyplňovat celní prohlášení týkající se zahraničních balíků. Vyúčtování probíhá prostřednictvím České pošty. Pokud využijete služeb České pošty, která za Vás zaplatí celní poplatky příslušnému Celnímu úřadu, tak jste osvobozeni od ostatních povinností vyplývajících z celních předpisů.

Celní poplatky (clo a daň) vypočítává celní orgán místně příslušný pobočce České pošty, do které jsou doručovány balíky z území mimo EU.

Clo

Obvykle je vypočítáváno procentuálně z hodnoty zboží. Výše procentuální sazby je závislá na druhu zboží a státu původu. Clo je vypočítáváno z celní hodnoty zboží, to znamená z ceny, jaká je placená za zboží, po připočítání veškerých uhrazených poplatků takových jako jsou balné, pojištění, doprava (náklady na poštovné).

Pokud hodnota balíku (včetně balíku poslaného jako dárek) nepřesahuje 700 euro, může být použita paušální celní sazba ve výši 2,5%.

Tuto formu účtování celních poplatků nelze použít pro zboží, pro které tabulka celních sazeb předpokládá sazbu „osvobozeno od cla“ a také na tabákové a alkoholové výrobky obsažené v balíku v množství překračujícím přípustné limity.
Celní a daňové sazby jsou uvedeny ve „Společný celní sazebník“, který je dostupný na stránkách Celní správy www.celnisprava.cz

 

DPH v případě dovozu

Sazby DPH upravuje § 47ZDPH (235/2004Sb.) Sazby mohou být: 10%, 15%, 21% - v závislosti na kontrolovaném zboží (kód Celní sazby). Základem zdanění DPH čili daně z přidané hodnoty, ze kterého je vypočítávána daň, je hodnota zboží určená pro výpočet cla, navýšená o veškeré vypočtené a zaplacené celní poplatky a spotřební daň (pokud předmětem dovozu je zboží podléhající spotřební dani).

Způsob zaplacení celních a daňových poplatků

V případě balíků obsahujících zboží, na které se vztahují celní a/nebo daňové dovozní poplatky, celní zaměstnanec vystavuje „Dokument potvrzující celní hlášení – poštovní obrat (dovoz)“ (DPCH) ve třech vyhotoveních. Clo a/nebo daně uhradí adresát zásilky zaměstnanci „České pošty“, který doručuje zásilku. Zaměstnanec „České pošty“ doručí adresátovi spolu se zásilkou dokument potvrzující nahlášení zboží k celnímu řízení (DPZH), který je vystaven celním úřadem, který obsahuje výpočty celních a daňových poplatků. 

 

NÁKLADY NA POŠTOVNÉ

 

Na e-shopu  Plebis.eu je doprava vždy zdarma. Zboží Vám odešleme kamkoliv

 

Tato stránka používá soubory cookie, aby poskytovat své služby v souladu se Sušenky, Zásady použití. Můžete určit podmínky ukládání nebo přístupu k souborům souborů cookie ve Vašem webovém prohlížeči.
Zavřít
pixel